2020. gada 13. marts

SVARĪGA INFORMĀCIJABIBLIOTĒKAS LIETOTĀJJU IEVĒRĪBAI

Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēka paziņo, ka sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī
(MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103)
no 2020. gada 17.marta tiek atcelta lietotāju apkalpošana klātienē
Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas
attālināti pa talr. 65620249 un e-pasta udrisi.bib@inbnox.lv
Darba dienās no 9:00 – 17:00
Rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!


2020. gada 29. febr.

Marts 2020 gads

3.03.2020
“Es skrēju pār dzīvi
Es kļuvu par dzeju”
Litersturas izstāde, veltīta Aspazijas 155.g.
Augstkalnes
bibliotēka
D.Maksimova
14.03.2020
12.00
“Kumiri”

SOUND+VISION
Muzikālā stunda   un zīmējumu izstāde
Augstkalnes bibliotēkas
D.Maksimova
E.Stivriņa
10.03.2019
“Dievam veltīts mužs”
Novadpētniecības
Izstāde(dekāntēvam Jāzepam Lapkovskim 100)
Augstkalnes bibliotēka
D.Maksimova
A.Bartuša
7.03.2020
Adītas ķekatnieku maskas
Pasākums no cikla “No paaudzes uz paaudzi “Praktiskā nodarbība “
Augstkalnes bibliotēka
D.Maksimova
V.Plinta
17.03.2020
‘’Ko darīt, kad nav ko darīt”
Rokdarbu literatūras izstāde
Augstkalnes bibliotēka bērnu istabā
D.Maksimova
25.03.2020
Jauno grāmatu diena
Informatīva izstāde
Augstkalnes bibliotēka
D.Maksimova
28.03.2019
Lieldienu gaidot
Radoša stunda bērniem
Augstkalnes bibliotēka
D.Maksimova

5.03.2020
12.03.2020
19.03.2020
26.03.2020
f.k.”Rudzutakas” mēģinājums plkst.14.00

Augstkalnes
bibliotēka
D.Maksimova
A.Tuče2020. gada 19. febr.

Jērs krieva ādā un rijīgais klēpis

Santa Remere vērtē Daces Rukšānes jauno romānu "Krieva āda", kurā autore pauž savu stingro pārliecību, "ka sievietes skaitās un cilvēku mīlasstāsti nav tikai liriskas atkāpes, bet gan dzīvi un notikumus virzošs spēks. Spēks, kam tuvākā materiālā forma varbūt patiešām ir smarža, un tikai gaistošajā parfīmā mums vēl ir pieejama tā autentiskā sajūta, ar kuru ir dzīvojuši cilvēki pirms mums."
Romāns nupat pienācis arī pie mums - Augstkalnes bibliotēkā. Steidzies izlasīt!


http://www.punctummagazine.lv/2020/02/19/jers-krieva-ada-un-rijigais-klepis/?fbclid=IwAR10e4W4SRZ6ik0jvNK8LSY3008LJe--n7vkdDCBk2UAreTy0Ec3y1aXgLc