2011. gada 9. apr.

Niedru stabuļu izgatavošana

Š.g. aprīlī bibliotēkā "Tradicionālās prasmju skolas" ietvaros notika pasākums - mācības "Niedru stabuļu izgatavošana". Interesentiem savas prasmes veidot stabules rādīja Udrīšu pagasta makslinieks Aleksandrs Maijers.