2021. gada 29. dec.

Adventa laiks

Kaut varētu Adventes laikā

tik daudz gaismas dvēselē sēt,

Viens pret otru  lai mīļumā spētu,

Mēs šai pasaulē uzziedēt!