2016. gada 18. febr.

Seminārā Krāslavas un Dagdas novadu bibliotekāriem

16. februārī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika seminārs
Krāslavas un Dagdas novadu bibliotekāriem.
Dienas kārtībā tika izskatīti trīs jautājumi -
  • bibliotēku atkārtotas akreditācijas jautājumi;
  • jaunākā literatūra kvalitatīvam bibliotēku krājumam;
  • grāmatu tirdzniecības bāzes "Latvijas grāmata" prezentācija.