2012. gada 13. janv.

Pateicības no PII “Pīlādzītis”

Publicēts:
Ezerzeme
13. janvāris 2012

11. janvāris ir gada vispieklājīgākais datums — šajā dienā atzīmē Starptautisko “paldies” dienu. Latviešu valodā ”paldies” ir cēlies no vārdu salikuma “palīdzi dievs”. Katrreiz sakot kādam paldies, mēs līdz ar to vēlam palīdzību viņa gaitās no augstākiem spēkiem. 
Pateicības vārdiem ir maģiska iedarbība, ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits citam un pauž uz-manību, bez kuras nevar dzīvot neviens cilvēks.

Pateicības vārdi ir mutiski glāsti, tie spēj nomierināt un sasildīt ar savu siltumu. Galvenais, lai paldies būtu teikts no visas sirds.
Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 2011.gadā iesākta jauna tradīcija, kura turpinās arī šogad — darbinieki un bērni no visas sirds pateicas visiem tiem, kas atbalsta iestādi un dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam!

......

26. Krāslavas novada Augstkalnes bibliotēkas vadītājai Diānai Maksimovai — pateicamies par grāmatu dāvinājumiem, iestādes darbinieku, audzēkņu, vecāku radošās darbnīcas veiksmīgu vadīšanu.