2019. gada 28. okt.

Seminārs dzimtu vēstures pētniecībā un latgaliešu tradīciju saglabāšanā

Avots:
24. oktobrī Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā notika seminārs novadpētniecībā „Dzimtu vēstures pētniecība un latgaliešu tradīciju saglabāšana”, ko vadīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore, Dr. philol. Angelika Juško-Štekele. Seminārā piedalījās gan Krāslavas un Dagdas novadu publisko bibliotēku, gan Krāslavas skolu bibliotēku vadītājas, kā arī citi interesenti.
Semināra vadītāja skaidroja, ka tautas tradīciju vērtību izlasē ir ne tikai tās vērtības, kas sakņojas senā pagātnē, bet arī tādas, kas saistās ar mūsdienām. Tradīcijas filozofija iezīmē jau noieto ceļu, veic darbības, lai nodrošinātu labklājību nākamajam posmam. Kāpēc šodien piekopjam kādu noteiktu tradīciju? Mēs to darām tāpēc, lai šī tradīcija turpinās arī nākotnē. Daudzas tradīcijas tiek nodotas tieši ģimenē. Mēs parasti piekopjam kādu tradīciju, jo tā ir darījuši mūsu vecāki, vecvecāki. Dzimtu vēsture tiek saglabāta arī caur tradīciju praktizēšanu un saglabāšanu. Samazinoties cilvēku skaitam, sarūk arī senu tradīciju skaits. Mēs savas tradīcijas stiprinām bērnos, jaunajā paaudzē. Ja bērnu dzimst mazāk, tad gluži vienkārši kļūs mazāk cilvēku, kuriem šīs tradīcijas nodot.
Pasauli neinteresē globālie svētki, tos visur svin daudzmaz vienādi. Pasaulei ir interesanti uzzināt par lokālajiem svētkiem – tādiem, ko uztur kopienas, dzimtas. Piemēram, Latgale pasaulei ir interesanti ar savu folkloru, latgaliešu valodu, kas saglabā savu noturību saziņas un kultūras valodas līmenī.
Asoc. profesore Angelika Juško-Štekele semināra dalībniekiem atgādināja arī par jau daudziem zināmo Latvijas kultūras kanonu - ieeju Latvijas kultūras pasaulē caur 99 dažādām vērtībām. Šīs dažādās vērtības aptver gan kultūras nozares, gan sniedzas laikmetiem un gadsimtiem pāri, gan savstarpēji satiekas, gan kā pretpoli savstarpēji izceļas. Īpaši šoreiz tika izceltas vērtības tautas tradīcijās. Latvijas kultūras kanonā tās ir trīspadsmit: Lībiešu kultūra, Kapu kopšana, Jāņi, Latgales podniecība, Rudzu maize, Lielvārdes josta, Kokles un koklēšana, Dziesmu teikšana, Latvju dainas, Tautastērps, Dziesmu svētki, Suitu kultūrtelpa, Maija dievkalpojumi, Mirušo ofīcijs. Vairākas no šīm tautas tradīcijām dominē tieši Latgalē.
Pateicamies semināra vadītājai Angelikai Juško-Štekelei par aizrautīgu stāstījumu, par vairākiem piemēriem no dzīves, par doto iespēju semināra dalībniekiem dalīties arī savā pieredzē gan senu, gan ne tik senu tradīciju kopšanā un uzturēšanā tieši savā novadā, pagastā.
Anna Bartuša,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāre