2019. gada 25. marts

TO NEDRĪKST AIZMIRST


Pieminot 1949. gada 25. marta deportāciju upurus,
 krāslavieši nolika ziedus pieminekļa „Māte Latgale raud” pakājē.
Ūdrīšu Tautas nama folkloras kopa  ,,Rudzutaka” izpildīja vairākas dziesmas latgaliešu valodā.
Klātesošos uzrunāja viena no kolektīva dalībniecēm, represijas izcietusī Antoņina Subatoviča. 


2019. gada 16. marts

Minilekcija ar Rutu Silapēteri - projekta "Vesela ģimene" autore

Ruta Silapētere ir saistīta ar

Projekta mērķis: SNIEGT ZINĀŠANAS UN IEDVESMU KĀ UZLABOT                                       VESELĪBU MUMS, ĢIMENEI UN DRAUGIEM
  1.  Izglītojoša informācija par mūsdienu UZTURU
  2.  Kas ir DZĪVESVEIDA slimības?
  3.  Kā pasargāt savus BĒRNUS no slimībām!
  4.  Atbildes uz jautājumiem par VESELĪBU!

2019. gada 9. marts

Valijas Plataces foto izstāde “Viņa :Sieviete”, veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai
Valija Platace ir dzimusi Krāslavā. Bērnību  un pusaudžu gadus viņa aizvadījusi Ūdrišu pagasta Aišpuros, bet jau daudzu gadu garumā par savu dzīvesvietu ir izvēlējusies Daugavpili. Tur sastaptie cilvēki un piedzīvotie mirkļi viņu pirms gandrīz sešiem gadiem ir mudinājuši pievērsties fotomākslai. Iesākumā fotogrāfija ir bijusi vien iespēja notvert skaistākos brīžus, piepildīt brīvo laiku, bet, laikam ritot, fotografēšana ir kļuvusi par būtisku Valijas ikdienas daļu. Šobrīd viņa PIKC “DDMV “Saules skola”” apgūst foto dizainu.
Valija Platace sadarbībā ar Krāslavas fotokluba “Zibsnis” fotogrāfēm 2016.gadā ir veidojusi Krāslavas Senioru skolas dalībniekiem veltītu izstādi “Senjoritas un Senjori”, kas ne vien apceļoja Krāslavas novadu, bet 2017.gada noslēgumā un 2018.gada aprīlī bija apskatāma arī Daugavpilī.
Izstāde “VIŅA: SIEVIETE” ir Valijas Plataces pirmā personālizstāde, kas pirmoreiz skatītājiem tika dāvāta pirms gada - 2018.gada 18.martā Daugavpils novada Medumu Tautas namā, bet tā paša gada maijā pulcēja portretu cienītājus Daugavpils Poļu kultūras namā.  Nu izstāde ir apskatāma fotogrāfes dzimtajā pusē.
Izstādē “VIŅA: SIEVIETE” ir apkopoti pēdējos gados tapušie portreti. No tiem mūsos raugās dažāda gadagājuma sievietes: gan bērni, kas sevī vēl īsti neapzinās sievišķīguma spēku, gan pusaudzes un jaunas meitenes, kas vēl arvien ir sevis meklējumos, gan sievietes, no kuru sejām staro viedums. Raugoties šajās fotogrāfijās, mēs atkal gūstam apliecinājumu, ka sieviete ir skaista ikvienā vecumā.