2019. gada 22. nov.

GODINOT PIEMIŅU

publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/godinot-pieminu.html

Folkloras kopa “Rudzutaka” ir Ūdrišu pagasta vizītkarte. Tā tika dibināta 1996. gadā. Etnogrāfiskais ansamblis dzied latgaliešu un latviešu valodā.  Kolektīvs ir pazīstams ne tikai pilsētas, novada mērogā, bet arī visā Latvijā. Pa šiem gadiem kolektīva sastāvs ir mainījies, tā kā daudzi “Rudzutakas” dalībnieki jau ir devušies mūžībā.
Šogad patriotu nedēļā, 14. novembrī, folkloras kopas dalībnieces nolēma pagodināt mūžībā aizgājušo folkloras kopas “Rudzutaka” dalībnieku piemiņu, apmeklējot viņu atdusas vietas kapsētās. Nolikām ziedus, iededzinājām sveces, vajadzības gadījumā ņēmām rokās arī grābekli.
Folkloras kopas dalībnieces todien apmeklēja septiņas kapsētas. Krāslavas vecajos katoļu kapos atdusas Nina Trepše, Krāslavas Meža kapos – Antoņina Atmane, Donats Romulis, Pastaru kapsētā - Rihards Kozinda. Pukjanu kapos atdusas Jānis Cimoško, Rimšānu kapos – Marija Vilmane, Stašānu kapsētā – Jevģenijs Tūls, Borovkas kapos – Olga Vilmane.
Pēc brauciena folkloras kopas dalībnieces atgriezās Augstkalnes bibliotēkā, vietā, kur notiek folkloras kopas mēģinājumi un apsveica savu vadītāju Antoņinu Tuči dzimšanas dienā.
Paldies Ūdrīšu pagasta pārvaldei par iedalītu transportu.
Diāna Maksimova,
folkloras kopas “Rudzutaka” dalībniece
Augstkalnes bibliotēkas vadītāja


2019. gada 21. nov.

Novadniece iemūžina rudmatainos

 

16. novembrī Ūdrīšu pagastā bibliotēkā atklāta Valija Plataces fotoizstāde “Rudie”, kurā fotogrāfijās redzami dažāda vecuma rudmataini cilvēki. Pēc autores vārdiem “Rudie” ir iecerēts kā vērienīgs un ilgstošs fotoprojekts, kura pirmais pieturpunkts jeb pirmā izstāde bija skatāma Latgales Centrālajā bibliotēkā šī gada oktobrī.
Valija savus varoņus meklē draugu lokā, sociālajos tīklos, arī uz ielām bieži satiek rudmatainus cilvēkus, tāpēc viņai ir svarīgi, lai sabiedrība zinātu par šo projektu. Pēc fotogrāfes domām katrs iemūžinātais personāžs ir unikāls un individuāls, lai gan visus vieno ruda matu krāsa.
“Darbs ar rudajiem modeļiem nav beidzies,” stāsta Valija. “Vēl arvien es uzrunāju un fotografēju dažāda vecuma un abu dzimumu dabiski rudmatainus cilvēkus, plānoju to darīt arī turpmāk. Arī mani draugi un paziņas ir atzinuši, ka arvien biežāk pamana rudmatainos. “Rudie” – tā zināmā mērā ir mana atzīšanās mīlestībā tiem, kas ir līdzīgi man. Vienlaikus es ceru, ka tas būs ierosinājums ikvienam no mums iemācīties pieņemt sevi.”
Valija ir dzimusi Krāslavā, savus bērnības un pusaudža gadus pavadījusi Ūdrīšu pagasta Aišpuros, bet tagad jau daudzus gadus pastāvīgi dzīvo Daugavpilī. Līdz ar to izstādes atklāšana tieši dzimtajā pagastā fotomāksliniecei ir īpašs un emocionāls notikums.
“Kā jau tas reizēm cilvēkiem gadās, arī man dzimtā puse saistās vienlaikus gan ar skaistām, gan sāpīgām atmiņām,” stāsta Valija. “Es piedzimu daudzbērnu ģimenē – man ir četras māsas, bet tā iegadījās, ka es esmu vienīgā rudmate. Bērnībā man tā šķita īsta nelaime - atšķirties, izcelties citu vidū. Skolas gados bieži vien tiku apsmieta matu krāsas dēļ, kas mani, protams, sāpināja. Tiklīdz izaugu, sāku sevi “pilnveidot”, mainot savu ārējo tēlu diezgan regulāri. Iespējams, tā es arī būtu bēgusi no sevis un savas būtības, bet tad man piedzima meita Ulrika. Ruda. Redzot to, cik ļoti cilvēki sajūsminās par viņu un viņas īpašo matu krāsu, es iemācījos pieņemt arī sevi tādu, kāda esmu piedzimusi. Un, jo vairāk pieņēmu sevi, jo biežāk dažādu pilsētu ielās pamanīju rudus cilvēkus.”
Valija uzsver, ka tieši meita ir tas cilvēks, kuras dēļ pievērsusies fotogrāfijai - viņai šķita nozīmīgi iemūžināt bērna ikdienu. Laika gaitā šīs fotogrāfijas sākusi publiskot, cilvēkiem tās patika, un Valija pievērsās fotogrāfijai arvien vairāk. 2016. gadā sadarbībā ar Krāslavas fotokluba “Zibsnis” fotogrāfēm Valija piedalījusies Krāslavas Senioru skolas dalībniekiem veltītās izstādes “Senjoritas un Seniori” veidošanā. 2018. gada martā dienas gaismu ieraudzīja Valijas pirmā personālizstāde “VIŅA SIEVIETE”.
Šobrīd droši var sacīt, ka fotogrāfija ir kļuvusi par Valijas ikdienas neatņemamu sastāvdaļu – šogad viņa absolvējusi PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu “Saules skola”, iegūstot foto dizainera specialitāti.
 
Sagatavoja Juris Roga,
Ulrikas Graudiņas foto


2019. gada 20. nov.

Mācības digitālajiem aģentiem

Mācības valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem Krāslavā “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” (19.11.2019)
Klātienes mācībās dalībniekiem (digitālajiem aģentiem) tika sniegtas zināšanas, kā konsultēt klientus, kolēģus un citus sabiedrības locekļus par digitālās vides izmantošanas iespējām un izmantot iegūtās zināšanas un prasmes savā ikdienas darbā, sniedzot palīdzību citiem cilvēkiem.
Mācību mērķis ir informēt un veicināt sabiedrības interesi par e-pārvaldes izstrādātajiem risinājumiem, skaidrot un demonstrēt to lietošanas ieguvumus, kā arī panākt rīcības maiņu – izmantot dažādu dzīves situāciju risināšanai valsts izstrādātos e-risinājumus.
Mācību īstenotājs - SIA "Baltijas Datoru akadēmija", pasniedzēja - Nataļja Soikāne.


Valsts svētki mūsu pagasta


http://www.kraslavasvestis.lv/galerija/foto/album/latvijas-proklamesanas-gadadiena-udrisu-tautas-nama.html


2019. gada 1. nov.

Pasākumi novembra mēnesī


Saistīts attēls


Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gada dienai veltīta literatūras izstāde.
No 5.11.2019

D.Maksimova
Pasākums, koncerts veltīts Latvijas proklamēšanas101.gada dienai, rosināt iedzīvotājus saglabāt tradīcijas ,godināt savu Dzimteni, atbalstīt un sveikt.
15.11

D.Maksimova
I.Gončarova
Bērnu zīmējum konkurss –
„Mēs dzīvojam Latvijā”.
No 09.11.2019

D.Maksimova
Radoša darbnīca visiem gribētājiem
„Mans Adventa vainags“
30.11.2019


Folkloras kopas“’Rudzutaka“mēģinājums   
Katru nedēļu (otrdiena, ceturtdiena)
A.Tuče
Jauno grāmatu diena.
14.11.2019
D.Maksimova