2019. gada 22. nov.

GODINOT PIEMIŅU

publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/godinot-pieminu.html

Folkloras kopa “Rudzutaka” ir Ūdrišu pagasta vizītkarte. Tā tika dibināta 1996. gadā. Etnogrāfiskais ansamblis dzied latgaliešu un latviešu valodā.  Kolektīvs ir pazīstams ne tikai pilsētas, novada mērogā, bet arī visā Latvijā. Pa šiem gadiem kolektīva sastāvs ir mainījies, tā kā daudzi “Rudzutakas” dalībnieki jau ir devušies mūžībā.
Šogad patriotu nedēļā, 14. novembrī, folkloras kopas dalībnieces nolēma pagodināt mūžībā aizgājušo folkloras kopas “Rudzutaka” dalībnieku piemiņu, apmeklējot viņu atdusas vietas kapsētās. Nolikām ziedus, iededzinājām sveces, vajadzības gadījumā ņēmām rokās arī grābekli.
Folkloras kopas dalībnieces todien apmeklēja septiņas kapsētas. Krāslavas vecajos katoļu kapos atdusas Nina Trepše, Krāslavas Meža kapos – Antoņina Atmane, Donats Romulis, Pastaru kapsētā - Rihards Kozinda. Pukjanu kapos atdusas Jānis Cimoško, Rimšānu kapos – Marija Vilmane, Stašānu kapsētā – Jevģenijs Tūls, Borovkas kapos – Olga Vilmane.
Pēc brauciena folkloras kopas dalībnieces atgriezās Augstkalnes bibliotēkā, vietā, kur notiek folkloras kopas mēģinājumi un apsveica savu vadītāju Antoņinu Tuči dzimšanas dienā.
Paldies Ūdrīšu pagasta pārvaldei par iedalītu transportu.
Diāna Maksimova,
folkloras kopas “Rudzutaka” dalībniece
Augstkalnes bibliotēkas vadītāja


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru