2019. gada 17. dec.

Eņģeļu darbnīca


Uzbursim svētku sajūtu kopā!
Pie mums ciemojās Aija Trunoviča-Stivriņa ar savām meitām.
Katram klātesošam  bija iespēja  izveidot  un rotāt savu eņģeļi.
Eņģeļus mēs redzam Ziemassvētku eglītēs,Lieldienu kartiņās, baznīcās, vitrāžās, lielveikalos, skatlogos un vēl daudzās citās vietās. Bībelē teikts, ka eņģeļi cilvēkiem atnesa pašu svarīgāko vēsti – ziņu par Kristus piedzimšanu. Būtiska loma eņģeļiem atvēlēta arī citās reliģijās, to tēli caurstrāvo senās kultūras un civilizācijas, arī mūsdienās māksla nav iedomājama bez eņģeļu klātbūtnes.
Sākumā klātesošie  Aijas pavadībā izpētīja vizuāli un saturiski interesantākos izstādes eksponātus. Pasākuma otrajā daļā dalībnieki izgatavoja eņģeļus, radot savu eņģeļa vizuālo tēlu. Darbnīcā izmantotā tehnika pieprasa no autora spēju koncentrēties un būt precīzam, tādēļ tās laikā dalībnieki ne vien pilnveido jau esošās prasmes un iemaņas, bet arī iepazīst jaunus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus un formas, gūstot darba prieku no radošās pašizpausmes.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru