2023. gada 6. marts

Pasākumi februārī

 


1.02 –

8.02.2023

Sveču dienā priekšvakara…

Grāmatu un žurnālu apskats. Radošā darbnīca.

Augstkalnes bibliotēkā.

Krāslavas BCJ

D.Maksimova

S.Subatoviča

Ž.Garbredere

no14.02.2023

21.02.2023

„Kad zemes un debesu ceļi aizvijas caur sirdi” 

Literatūras izstāde.

 

Augstkalnes bibliotēkā

D.Maksimova

 

15.02.2023

 

  

Sirsnīgas un paša gatavotas

dāvanas Valentīndienai.

Rādoša darbnīca

Augstkalnes bibliotēkā

D.Maksimova

S.Subatoviča

15.02.2023

"Dzīves ritmi"

 

M.Šulgas radošo dārbu izstādes apmeklējums.

Krāslavas kulturas nams

D.Maksimova

S.Subatoviča

18.02.2023

“EJ AR DIEVU METENĪT”

Tematiska izstāde un Meteņdienas pasākums.

Augstkalnes bibliotēkas pagalmā

D.Maksimova

februāris

dzejniece - ĀrijaElksne - 95;
dzejniece –

Marta Bābale - 90;
rakstnieks –

Ēvalds Vilks - 100

Literatūras izstāde no cikla ,,Mēneša jubilāri” ar šo rakstnieku autordarbiem un personībām.

Augstkalnes

bibliotēkā

D.Maksimova

28.02.2023

Jauno grāmatu diena

Februāra jaunieguvumi

Augstkalnes bibliotēkā

D.Maksimova

7.02

14.02

21.02

28.02

 

“Rudzutaka”

Folkloras kopas mēģinājumi(14.00)

Augstkalnes

bibliotēkā

D.Maksimova

S.Subatoviča

A.Tuče

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru